Best Minecraft Survival Servers List


Rank Name Server About Players Status Description
1
Thicc SMP

Thicc SMP

Thicc SMP Minecraft Server
thiccsmp.qtpc.tech
Version 1.17
Survival Server
Cross Platform
1/150 Online

Bedrock player connect to bedrock.qtpc.tech Thicc SMP (formerly ThiccSurvival SMP) is a cross-platform Minecraft server (Java and Bedrock), made by a tech dude named @QuanTrieuPCYT and has been up and running since February 2021. At first, it was a small SMP for friends until we aim for a...

2
DnDmine

DnDmine


dndmine.xyz
Version 1.16
Towny Server
Minecraft Java
14/20 Online

Một máy chủ mới lạ, thể loại cày cuốc, đổi đồ đa dạng , dungeon hấp dẫn Sử dụng ngân phiếu để đổi đồ xịn xò, đánh boss thằng ngày liên tục Không toxic, không phá hoại, ưu tiên người chơi mới

3
McPlayclub

McPlayclub

McPlayclub Minecraft Server
McPlay.club
Version 1.17
Vanilla Server
Minecraft Java
36/50 Online

• Mời các bạn tham gia máy chủ mới của chúng mình • 💠 Ip/web : McPlay.Club • 💻Nền tảng : Java PC • ✔️ Phiên Bản : 1.17.1 + 1.18+ • 🎮 Thể Loại : Sinh tồn • 🛡/Claim để bảo vệ nhà & không mất đồ khi chết •...