1.8 Minecraft Servers

Despite dating back to 2014, 1.8 is still a very popular Minecraft version! When it first came out, it introduced us to new types of stone like Diorite, it brought us Prismarine, and our favorite, Rabbits! Check out our favorite 1.8 servers below - Hope you enjoy your time on them ;)


Rank Name Server About Players Status Description
1
kakemine

kakemine

kakemine Minecraft Server
kakemine.tk:1444
Version 1.8 to 1.19
Minigames Server
Minecraft Java
0/0 Online

> **LUẬT LỆ CỦA KAKEMINE.TK** > > - Server Có AntiCheat Nếu Hack/Cheat/Spamchat Nhiều Sẽ Bị Ban Vĩnh Viễn > Nếu Không Spam Mà Bị Ban Không Lý Do Hãy Báo Cáo Admin Để Admin Xem Xét Và Unban bạn trong vòng 1 ngày > - Vào Server Không Được...